Dragør

Dragør ligger yderst på Amager med skov og grønne marker på den ene side og Øresunds blå bølger på den anden, hvilket gør stedet perfekt til camping.

Dragør er med kun 12 kilometer til Rådhuspladsen i København tæt på hovedstaden. Beliggenheden i den smukke natur ved Øresund, omgivet af marker, strand-enge og skov, gør byen til noget helt unikt. Vores vel-bevarede landsbymiljøer i Dragør og Store Magleby er enestående. Vi har udover den skønne natur en levende og aktiv havn med fiskerbåde og fritidssejlere, gode for-retninger, herlige spisesteder, spændende museer, og en helt speciel stemning.

Historie
Der har boet mennesker i Dragør i umindelige tider på grund af byens ideelle beliggenhed. I Middelalderen, hvor der var store mængder sild i sundet, var Dragør internationalt kendt som en vigtig og travl markedsplads for hanseatiske købmænd. Men da silden forsvandt, ebbede også handelslivet ud.

I begyndelsen af 1600-tallet blev byens første rigtige havn anlagt af de hollændere, som i 1521 havde bosat sig i Store Magleby. De udskibede heste fra molen, og nogle af de unge hollændere slog sig ned i byen som skippere. Der kom også andre folk til Dragør, især mange skåninge, som ikke ville være svenskere, efter at Danmark havde afstået Skåne til Sverige i 1658. Byen blomstede op og blev en driftig søfartsby, hvis mandlige borgere forsørgede deres familier ved fragtsejlads på verdens-havene, ved at lodse skibe gennem den smalle sejl-rende i Drogden ud for Dragør og ved at yde bjergnings-hjælp til de skibe, som gik på grund uden for sejlrenden. Dragørskipperne var holdne folk, og der stod respekt om dem. I dag har søfart ingen betydning for byen mere, og der er kun få erhvervsfiskere tilbage.

En gammel by..

Den gamle by består af et net af gader som løber vest- øst, og stræder som løber nord-syd – med åbne små – pladser hist og her. Mange af husene har deres egen spændende historie.De fleste af de charmerende gule huse er opført mellem slutningen af 1700-tallet og 1850. 25% af husene er fredet, og de er alle omfattet af en bevarende lokalplan, som sikrer at byen bevarer sit specielle miljø.

Store Magleby landsby ligger ca. to kilometer før Dragør. Hertil kom de hollandske bønder, som kong Christian 2. i 1521 bragte til landet, for at de kunne lære de danske bønder at dyrke grønsager og samtidig forsyne de konge-lige køkkener. De oprindelige beboere måtte forlade deres gårde, da hollænderne overtog Store Magleby.

Hollænderne skabte deres eget velordnede landsby-samfund på baggrund af særlige kongelige privilegier, som de øvrige amagerbønder ikke havde. De værnede om deres egne skikke og sprog – f.eks. blev der prædiket på hollandsk i Store Magleby kirke helt frem til 1811 – og deres dygtighed som gartnere gjorde snart Amager
til ikke bare hoffets, men hele Københavns køkkenhave.

Københavnske kokkepiger og madammer flokkedes om de bugnede torvevogne, når der var torvedag på Amagertorv.

De oprindelige gårde er alle gået til ved store brande i 1600-tallet samt i 1809 og 1821. Men landsbyens struk-tur er stadig tydelig med placeringen i det åbne land med grønne kiler ind imellem gårdene.

I Store Magleby findes Amagermuseet, der har en stor samling af dragter, interiører, malerier m.m. fra bla. hollændernes tid.

Book nu